Flere medlemsfordeler i Ledernes pensjonistmedlemskap

Etter vedtak i Ledernes kongress får pensjonister tilgang til mange nye medlemsfordeler. Samtidig får pensjonistmedlemskapet fra 1. januar 2021 en årlig pris på kr. 600.

Lederne bytter system for e-læring

Lederne har i disse dager gått over til Didac som sitt system for e-læring. Systemet vil videreutvikles og tilpasses kontinuerlig fremover, men allerede nå kan du som medlem melde deg på Ledernes kurs og få tilgang til din egen e-læringsplattform via Didac.

Helikopter på sokkelen. Foto: Harald Pettersen / Statoil.

Reagerer på Equinors omgåelse av vekterstreiken

Den lenge pågående vekterstreiken ble nylig trappet opp til å omfatte også Flesland. Equinor ser nå på muligheten for å flytte to helikopter til Stord for å omgå situasjonen i Bergen. Dette reagerer Ledernes forbundsleder kraftig på.

Enighet i forhandlingene med Virke på Lederavtalen

Etter brudd i årets tarifforhandlinger med Virke, har partene som følge av ny kontakt likevel kommet til enighet. Planlagt mekling hos Riksmekleren 6. november er derfor avlyst, og faren for streik er over.

Lederne: – Ingen flyreiser med Wizz Air

Ledernes sentralstyre har enstemmig vedtatt en uttalelse om at ingen flyreiser i Ledernes regi skal foregå med Wizz Air. Styret fraråder også både medlemmer og andre å benytte seg privat av selskaper med slike holdninger til spillereglene i det norske arbeidslivet som Wizz Airs toppsjef har gitt uttrykk for.

Petroleumstilsynet er bekymret

Så langt i 2020 har det vært en urovekkende økning i antall alvorlige hendelser som har vært rapportert inn til Petroleumstilsynet (Ptil). - Når Ptil er bekymret, har også vi i Lederne grunn til å være bekymret, men vi har sett utviklingen over en tid, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen.

Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges

Regjeringen har nå forlenget den midlertidige lovendringen som åpnet for at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen der arbeidsgivere opprinnelig har ordning hvor ansatte skal meldes ut ved permittering. Den midlertidige loven er nå forlenget til og med 30. juni 2021.

Sokkelstreiken avsluttet etter mekling fredag 9. oktober

- Vi er glade for at vi nådde fram med våre viktigste krav for medlemmene i olje og gass hos Riksmekleren. Sokkelstreiken avsluttes dermed umiddelbart, sa forbundsleder Audun Ingvartsen i arbeidstakerorganisasjonen Lederne fredag 9. oktober etter at det ble oppnådd enighet med Norsk olje og gass hos Riksmekleren.

– Lederne gir meg jobbtrygghet i usikre tider

– Jeg meldte meg inn i arbeidstakerorganisasjonen Lederne for å få trygghet på jobben. Der har jeg tilgang til dyktige tillitsvalgte og advokater. Det er godt å vite at jeg har dem i ryggen hvis jeg skulle få problemer på jobben, sier Ingelill Handeland Eide.

Meklingen i sokkeloppgjøret 2020: Informasjon ved en eventuell streik

Meklingen i sokkeloppgjøret mellom Lederne og Norsk olje og gass startet mandag 28. september. Blir det ikke enighet innen midnatt natt til onsdag 30. september, tar Lederne ut 43 medlemmer i streik på Equinor-installasjonen Johan Sverdrup fra onsdag 30. september.

Sekretariatet

Storgata 25, 0184 Oslo

22 54 51 50

post@lederne.no

Henvendelser vedr. arbeidsforhold/arbeidsrett

Kontakt lokal tillitsvalgt først. Hvis det ikke er tillitsvalgt på din arbeidsplass, kontakt Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus.

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Privatjuridisk bistand

Send e-post til advokatfirmaet Norman & Co. Om svar ikke er mottatt innen to virkedager, ta kontakt på telefon.

22 12 11 80

lederne@norman-co.no

Forsikringskontoret

Reiseregninger

Kontingent og økonomi