Ekornes produserer smittevernutstyr

Ekornes er landskjent som møbelprodusent, men bidrar nå også med smittevernutstyr til sykehus og helseinstitusjoner.

Framsnakk av trepartssamarbeid ga verveseier

– Godt samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjoner og bedrifter gir medlemsvekst, mener Willy André Vedå. Han har vunnet vinterens vervekampanje ved å framsnakke trepartssamarbeidet.

Tilbake til 2-4-ordningen på sokkelen

Equinor har valgt å gå tilbake til den avtalte tariffbaserte ordningen med 2 uker på jobb og 4 uker av, etter en midlertidig ordning med 3 uker på og 3 uker av, som ble innført på grunn av korona-situasjonen.

Likvide arbeidsgivere: Forskuttér de første 20 dagene

Regjeringen har annonsert at NAV vil kunne forskuttere dagpenger for de arbeidstakerne som skulle få større problemer ved inntektsbortfall på grunn av permittering.

Regjeringen: Utvidet dagpengeperiode og forskuttering av dagpenger

Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned. Regjeringen åpner også for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dette fremgår av nylige pressemeldinger fra Regjeringen.

en voksen person med gul genser som signerer et dokument. Vilkår for permitteringer

Kontingentfritak for permitterte / arbeidsledige

På grunn av den ekstraordinære situasjonen som har oppstått som følge av koronaviruset, har Lederne besluttet å erstatte ordningen med stønad under arbeidsledighet og permittering med kontingentfritak.

Hvordan være tillitsvalgt i en krevende tid?

– Vi hadde akkurat begynt å smile, vi var i en spennende tid, og så skjer dette, sier tillitsvalgt i Bilfinger, Terje Abrahamsen. Han deler verdifulle tips om hvordan man skal være tillitsvalgt i tider som disse.

PBL: – Avvent permitteringer

Verken private eller kommunale barnehager vil tape penger på at foreldrebetaling uteblir i forbindelse med korona-pandemien. Staten tar regningen når foreldrebetalingen uteblir. Private Barnehagers Landsforbund er tydelig i sitt råd til sine medlemsbarnehager: Det er ikke grunnlag til å permittere folk så lenge så lenge tilskudd opprettholdes.

Info om avdragsfrihet og forsikringer hos Danske Bank

Korona-viruset har på kort tid ført til radikale endringer i manges liv, også når det gjelder deres privatøkonomi. Her er viktig info fra Danske Bank, som Lederne har avtale om banktjenester med.

Lederne og koronaviruset – oppdatert info om tiltak, reiser og arrangementer

Lederne avlyser / utsetter alle sentralt arrangerte kurs ut april. Alle ansvarlige for arrangementer i lokal regi skal følge myndighetenes til enhver tid gjeldende råd og informasjon.

Sekretariatet

Storgata 25, 0184 Oslo

22 54 51 50

post@lederne.no

Henvendelser vedr. arbeidsforhold/arbeidsrett

Kontakt lokal tillitsvalgt først. Hvis det ikke er tillitsvalgt på din arbeidsplass, kontakt Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus.

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Privatjuridisk bistand

Send e-post til advokatfirmaet Norman & Co. Om svar ikke er mottatt innen to virkedager, ta kontakt på telefon.

22 12 11 80

lederne@norman-co.no

Forsikringskontoret

Reiseregninger

Kontingent og økonomi