Her er et bilde av en kronikk som er skrevet av Anne-Kari Bratten i Dagens Næringsliv.

«Så tar vi det derfra»

Anne-Kari Bratten, adm.dir. i arbeidsgiverforeningen Spekter, skrev en god kronikk/gjestekommentar under vignetten «så-tar-vi-det-derfra-ledelse» i DN 13. januar. Bratten peker på flere forhold som Lederne er svært opptatt av, skriver forbundsleder Audun Ingvartsen i dette tilsvaret.

– Altfor lite fokus på god ledelse i regjeringsplattformen

Mens forhandlingene pågikk oversendte Lederne innspill til regjeringsplattformen hvor vi satte søkelys på god ledelse som en grunnleggende faktor for å lykkes gjennom økonomisk og næringslivsmessig omstilling og en forventet teknologisk utvikling.

Forbundsleder Audun Ingvartsen og nestleder Liv Spjeld By i samtale med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

– Betryggende at hovedlinjene i olje og gass videreføres

I en pressemelding fra Olje- og energidepartementet skriver departementet at Granavollen-erklæringen, som ble lagt fram torsdag kveld 17. januar, slår fast at Regjeringens overordnede mål i energipolitikken er effektiv og lønnsom utnyttelse av energiressursene, basert på forutsigbare rammevilkår og høy verdiskaping i Norge. For alle praktiske formål betyr det at dagens rammevilkår ligger fast og ikke endres.

Oljeplattform i solnedgang

– Skremmende at Ptil ikke følger opp bedre

- Det er skremmende at Petroleumstilsynet (Ptil) ikke følger opp viktige pålegg fra Riksrevisjonen når det gjelder helse-, miljø- og sikkerhet overfor onshore- og offshorebaserte anlegg i petroleumsvirkomheten. Riksrevisjonens kritikk går i hovedsak på at Ptil i alt for stor grad ikke bruker kraftige nok reaksjonsmidler når det er behov for det, og at man stoler for mye på at oljeselskapene følger opp tilsynets pålegg. Det er helt i orden at man har tillit til selskapene, men når man gjentagne ganger opplever at viktige utbedringer ikke foretas, er det all grunn til å slå alarm.

Lederne har ansatt generalsekretær

Morten Slungård (54) er av et enstemmig sentralstyre ansatt som ny generalsekretær i Lederne. Han har variert erfaring fra ledelse, omstillings- og endringsprosesser i privat og offentlig virksomhet og har også erfaring som konsulent og heltidstillitsvalgt.

Arbeidsrett – viktige regelendringer for 2019

I forbindelse med årsskiftet trådte en del viktige endringer i arbeidslivslovgivningen i kraft. Dette er nyttig informasjon for deg, både som ansatt og arbeidsgiver. Les mer om endringene her.

Lederne ønsker god jul og et godt nyttår!

Liv og Audun ønsker dere alle en riktig god jul, og et veldig spennende nyttår!

Olje- og energiminsteren besøkte Aker Solutions Tranby

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg besøkte 4. desember 2018 leverandørbedriften Aker Solutions på Tranby. Det var Ledernes tillitsvalgte Jenny Fortun som hadde invitert ministeren.

Ny IA-avtale fremforhandlet

– Det gode trepartssamarbeidet fortsetter gjennom en IA-avtale, som nå vil gjelde hele arbeidslivet og med virkemidler som treffer alle, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Endringer i Ledernes administrasjon fra nyttår

Fra 1. januar 2019 omorganiseres Ledernes administrasjon. Dette gjøres etter et omfattende utredningsarbeid med mål om å optimalisere driften og yte bedre service for medlemmer, tillitsvalgte og andre. Her får du viktig informasjon om bakgrunnen og hva endringene innebærer.

Oslokontoret

Storgata 25, 0184 Oslo

22 54 51 50

post@lederne.no

Stavangerkontoret

Breibakken 14, 4012 Stavanger

Bistand relatert til ditt arbeidsforhold

Ta først kontakt med lokal tillitsvalgt. Dersom det ikke er tillitsvalgt på arbeidsplassen din, ta kontakt med Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus.

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Privatjuridisk bistand

Send e-post til advokatfirmaet Norman & Co. Om svar ikke er mottatt innen to virkedager, ta kontakt på telefon.

22 12 11 80

lederne@norman-co.no

Forsikringskontoret

Reiseregninger

Kontingent og økonomi